TÁJÉKOZTATÓK

Tájékoztatók
RENDELETEK, szabályzatok
Határszemle, ellenőrzések 2023  
Temető fenntartói változás 2023.03
Kutakról szóló bejelentésről 2023.03
Dokumentumok a talajvízkút fennmaradási engedélyezéséhez 2023 (Kérelem letöltése)
Kutak eljárásjogi szabályai
NAV gépjárműadó befizetésről 2023  
Rezsicsökkentéssel kapcsolatos tájékoztató 2022
Kérelem letöltése családi fogyasztói közösségek kedvezményéhez
Határtszemle 2022
Az önkormányzat településkép védelméről szóló rendelet tervezete 2021

Építési Szabályzat módosítása - tervezet 2020

Tájékoztató az első lakáshoz jutók támogatásához 2020 A szociális célú tűzifa juttatásáról 12/2017 (XI.01.)
Kerti hulladékok égetésének rendje 2017
Építési hatósági feladatok ellátásáról 2020 Építési szabályzat /2016 (12.01.)
Lakásépítés, lakás és telekvásárlás helyi önkormányzati pénzügyi támogatásáról 13/2017. (XII.1.) Helyi adókról szóló 12/2015.(XII.01.) rendelet
Tájékoztató 2018 -MÉHÉSZEKNEK Szociális ellátásokról 2/2015.(II.24.)
Egyenlő bánásmód hatóság tájékoztatója Önkormányzati rendelet az intézményi térítési díjakról 2/2017 (IV.01.)
Helyi adószámok Rendelet a háztartási szennyvíz begyűjtéséről. 9/2014.(V.27.)
Tájékoztató mg. őstermelők részére 2016. A képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzata 12/2014. (XII.02.)
Önkormányzati rendelet az egészségügyi alapellátási körzetekről 9/2016.(XII.01.)
Téli rezsicsökkentésről: Igénybejelentő nyilatkozat
Településképi Arculati Kézikönyv (TAK) és Településképi Helyi Rendelet (THR) - lakossági tájékoztató