FALU TÖRTÉNETÉRŐL RÖVIDEN

Bakonyszombathely történetéből

Bakonyszombathely és környéke ősidőktől fogva ember által lakott vidék. Ezt igazolják az újabb kőkorból származó leletek / kőbalta, kőkés, kőfejsze / léte, valamint a Damjanich utcától északnyugatra található részben feltárt avarkori temető. Honfoglaláskori emlékeket a Hánta felé talált sírleletek mutatnak / karperec, kengyel, zabla /. Bakonyszombathely területén őskori kőeszközöket is találtak, késő avar-kori sírokat tártak fel.
Az Árpád-korban már vásáros hely volt. Szombatonként tartották a vásárokat, innen származtatható a középkori forrásokban szerepelő Szombathely elnevezés is.

Első okleveles említése 1358-ból származik, elnevezése a szombatonkénti hetivásárra utal. 1392-ben Garai Miklós, majd a Szécsi és a Szapolyai család birtoka volt. 1529-ben a törökök elpusztították.
Az elnéptelenedett falu 1636-ban került az Esterházy család tulajdonába.
A 17. század végén evangélikus és katolikus magyarok, majd a 18. század végén stájerországi németek költöztek területére.


1792-ben a település nagy része tűzvész áldozata lett. A lakosság megélhetését a 19. század második felétõl a 20. század közepéig a növény- és állattenyésztés, valamint a környező bányák biztosították. A második világháborút megelőzően a község több mint hatezerholdas határának kb. háromnegyed része a grófi birtokhoz tartozott. A háború eseményeinek áldozatul esett .

Bakonyszombathelyen már a XX. század elején volt vasútállomás és távírda, mely az interurbán telefonhálózatba 1922-ben kapcsolódott be. 1944 márciusától súlyos harcok színhelye volt, ekkor égett le a a grófi család szép, barokk stílusú, 32 szobás kastélya, a téglaégetõ, a pincegazdaság és több mint száz lakóház.

1949-ben a volt Esterházy uradalmat Állami Gazdasággá szervezték, melyet 1990-ben privatizálták és újjáalakították.
A települést 1950-ben csatolták Veszprém megyétõl Komárom megyéhez.
Lakóinak a mezőgazdaság mellett, szolgáltató-, társas és egyéni vállalkozások adtak munkát.

A rendszerváltás után komoly infrastrukturális fejlesztésekre került sor. Kiépült a vezetékes ivóvízhálózat, a korszerű digitális telefonhálózat, a szennyvíztisztító, 1996. évben megoldódott a település gázellátása, majd a csatornahálózat kiépítésére is sor került.

Bakonyszombathely 600 éves A község címere
Település templomai XIX. század - kataszteri térképek
Műemlékek a településen Avarkori település
 

A falu fennállásának 650 éves évfordulója alkalmából megjelent " Bakonyszombathely múltja és jelene" című könyv, a település történetét dolgozza fel. (Kiadás éve: 2008)

A könyv megvásárolható a Közművelődés Házában,
2000 Ft/db áron.

A könyv tartalomjegyzéke