TÁJÉKOZTATÓK

Tájékoztatók, szabályzatok, rendeletek
Helyi adókról szóló 12/2015.(XII.01.) rendelet Építési szabályzat 1/2016 (II.24.)
Tájékoztató mg. őstermelők részére 2016. A képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzata 12/2014. (XII.02.)
Egyenlő bánásmód hatóság tájékoztatója Szociális ellátásokról 2/2015.(II.24.)
Önkormányzati rendelet az egészségügyi alapellátási körzetekről 9/2016.(XII.01.) A szociális célú tűzifa juttatásáról 12/2017 (XI.01.)
Helyi adószámok Önkormányzati rendelet az intézményi térítési díjakról 2/2017 (IV.01.)
Önkormányzat Pénzügyi mérlege 2016 Kerti hulladékok égetésének rendje 2017
Településképi Arculati Kézikönyv (TAK) és Településképi Helyi Rendelet (THR) - lakossági tájékoztató A hulladékgazdálkodásról 10/2004. (IX.15.) rendelet
Lakásépítés, lakás és telekvásárlás helyi önkormányzati pénzügyi támogatásáról 13/2017. (XII.1.)

Rendelet a háztartási szennyvíz begyűjtéséről. 9/2014.(V.27.)